Okiem Architekta

Profesjonalne zarządzanie projektami.

Zarządzanie projektami jest w świecie dziedziną dosyć młodą i nieuregulowaną. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na profesjonalne zarządzanie projektami jest powstanie Project Management Institute.

Profesjonalne zarządzanie projektami

Projekty są coraz bardziej skomplikowane

Obecnie projekty wszelkiego rodzaju, a w szczególności projekty budowlane charakteryzują się ogromnym stopniem skomplikowania. W praktyce okazuje się, że funkcja Kierownika Budowy nie wystarcza do zabezpieczenia istotnych potrzeb Inwestora. 

Inwestorzy zidentyfikowali ten problem najpierw w trakcie realizacji projektów, w których nie wystarczyło już zaangażowanie specjalistów z jednej branży. Pojawiła się potrzeba wykreowania stanowiska/osoby, która weźmie wszystko w swoje ręce i skoordynuje pracę poszczególnych zespołów lub specjalistów w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Specjaliści ocenili również, że osiągnięcie tego rezultatu powinno zostać dokonane w założonym czasie, z zadowalającą jakością oraz nie przekraczając budżetu. Tylko w takim przypadku można mówić o sukcesie projektu.

Profesjonalne zarządzanie projektami.

Dziedzina jest na tyle nowa, że stosunkowo od niedawna istnieją na świecie standardy czy też edukacja kierunkowa w zarządzaniu projektami. Mimo całego szacunku dla polskich uczelni ekonomicznych, studia na wydziałach Marketingu i Zarządzania nie spełniają wymagania nowoczesnego Project Management. Rynek odpowiada na zapotrzebowanie na menedżerów projektów poprzez powstanie amerykańskiego Project Management Institute.

Project Management Institute

PMI jest organizacją zrzeszającą najlepszych światowych Project Managerów. Aby zostać członkiem PMI należy udowodnić kilkuletnie zaangażowanie w zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz zdać trudny egzamin teoretyczny. Jednak warto – certyfikat PMI jest nazywany dziś „złotym standardem w zarządzaniu”. Warunkiem utrzymania członkostwa w PMI jest również ustawiczne kształcenie się w dziedzinie zarządzania projektami. 

Certyfikowani menedżerowie projektów PMI-PMP posługują się dziś ustandaryzowanym systemem zarządzania projektami rozpoznawalnym i stosowanym z sukcesami na całym świecie i niemal w każdej branży.

Prezes naszej spółki, Arch. Przemysław Gburek jest aktywnym członkiem Project Management Institute i posiada certyfikat PMI-PMP Project Management Professional, co gwarantuje najbardziej profesjonalne podejście do zarządzania projektami w oparciu o amerykańskie metodologie.

Profesjonalne zarządzanie projektami

Polski internet jest również dosyć ubogi w informacje o profesjonalnym zarządzaniu projektami (szczególnie w oparciu o PMI), ale udało mi się znaleźć całkiem interesujące video, które w krótkich słowach opisuje rolę Project Managera:

Profesjonalne zarządzanie projektami.

Dziedzina jest na tyle nowa, że stosunkowo od niedawna istnieją na świecie standardy czy też edukacja kierunkowa w zarządzaniu projektami. Mimo całego szacunku dla polskich uczelni ekonomicznych, studia na wydziałach Marketingu i Zarządzania nie spełniają wymagania nowoczesnego Project Management. Rynek odpowiada na zapotrzebowanie na menedżerów projektów poprzez powstanie amerykańskiego Project Management Institute.

Project Management Institute

PMI jest organizacją zrzeszającą najlepszych światowych Project Managerów. Aby zostać członkiem PMI należy udowodnić kilkuletnie zaangażowanie w zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz zdać trudny egzamin teoretyczny. Jednak warto – certyfikat PMI jest nazywany dziś „złotym standardem w zarządzaniu”. Warunkiem utrzymania członkostwa w PMI jest również ustawiczne kształcenie się w dziedzinie zarządzania projektami. 

Certyfikowani menedżerowie projektów PMI-PMP posługują się dziś ustandaryzowanym systemem zarządzania projektami rozpoznawalnym i stosowanym z sukcesami na całym świecie i niemal w każdej branży.

Prezes naszej spółki, Arch. Przemysław Gburek jest aktywnym członkiem Project Management Institute i posiada certyfikat PMI-PMP Project Management Professional, co gwarantuje najbardziej profesjonalne podejście do zarządzania projektami w oparciu o amerykańskie metodologie.