Działka budowlana na skarpach Beskidzkich?

Działka budowlana na skarpach Beskidzkich? Czym się charakteryzuje i jak dobrać ją odpowiednio?

Działki na skarpie to trudny temat dotyczący niejednego inwestora. Z jednej strony tak imponująco wyglądają otaczające krajobrazy z pochyłej działki, a z drugiej nachodzi kluczowe pytanie – jak na skarpie umiejscowić dom i jak później działkę zagospodarować?

Budując nieruchomość, także na prostym terenie, najważniejszym elementem przy tyczeniu i posadowieniu budynku, jest zwrócenie uwagi na kierunki świata, glebę i wody podpowierzchniowe. Istotna jest także wyskość wytyczenia fundamentu, która następnie wiąże się z wykonaniem izolacji i odpływów wód opadowych od elewacji budynku na zewnątrz. Jak to się zatem ma na skarpach? Bardzo podobnie, chociaż jest kilka znaczących różnic. Na skarpach, fundament musi być wzmocniony i tworzyć formę muru oporowego, ze względu na większy opór ziemi z jednej strony. Często również ściany potrzebują dodatkowego wzmocnienia, aby konstrukcja nie uległa zniszczeniu w przypadku nieprzewidzianych osunięć się ziemi. Ważny jest kierunek skarpy. Spadek od domu pozwala z łatwością wyprowadzić wodę poza budynek odpowiednimi drenami i odpływami kanalizacyjnymi. Jeżeli jednak skarpa skierowana jest w stronę budynku – trzeba zabezpieczyć fundamenty nie tylko izolacją, ale dodatkowym drenażem odsuniętym od zabudowy. Spowoduje on zahamowanie i zatrzymanie licznej objętościowo wody, związanej ze spływami opadowymi, pod powierzchniowymi oraz  wiosennymi roztopami. Dzięki temu, duża ilość wilgoci nie dotrze bezpośrednio do fundamentu i nie będzie go zawilgacać. Wybierając działkę pod budowę, warto zwrócić uwagę nie tylko na piękne krajobrazy, ale także miejsce posadowienia i ukierunkowania domu względem spadków działki.Pozwoli to uniknąć wielu nieprzewidzianych kosztów budowy, jednocześnie zachowując urok nieruchomości. I mimo, że działki na skarpach skierowane do domu umożliwiają zagospodarowanie tarasowe przyszłego ogrodu, który widoczny jest także z wnętrza domu, tak działki ze spadkiem od domu, skierowane są głównie na krajobraz zewnętrzny. Przy wyborze tej drugiej formy, gdzie krajobraz będzie pełnił kluczowe znaczenie warto zobaczyć plany zagospodarowania przyległych działek, które będą widoczne z domu, i nie będzie w stanie przysłonić ich przyszła aranżacja ogrodu.